Svenska Collieklubben Västra Lokala aktivitetsområde

Information om Svenska Collieklubben Västra Lokala aktivitetsområde finns numera på http://webshop.svenskacollieklubben.se/lokala-aktivitetsomraden eller på Västra LA:s facebooksida.